top of page

PERSONEL

Pani M. Loosemore - dyrektor

Pani L Byrne - zastępca szefa

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Mr C Best - zastępca szefa

Pani Y D'souza - zastępca kierownika

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Rok 3 (lider roku na czerwono )

Mr P Norris - 3R (pokój 8)

Pani J Griffiths - 3G (pokój 7)

Ms M Harji - 3J (pokój 6)

Pani J Edward - 3S (pokój 5)

Pani S Segura - wsparcie w roku 3

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Rok 4 (lider roku na czerwono)

Pani S. Haliti   - 4R (pokój 17)

Pani R Da Silva - 4G (pokój 15)

Pani H Safi - 4J (pokój 18)

Miss A Siva - 4S (pokój 16)

Pani C Lago - nauczycielka klasy 4

Pani J Parkes - wsparcie w roku 4

Wcześniejsze

Rok 5 (lider roku na czerwono)

Pani Z Koren   - 5 R (pokój 14)

Miss C Lauricella - 5G (pokój 11)

Mr W Dunn - 5J (pokój 12)

Mr M Leeming - 5S (pokój 13)

Pani L Byrne - Lider klasy 5

Mr A Weekes - Wsparcie dla klasy 5

Pani Y D'souza - Interwencja matematyczna

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Rok 6 (lider roku na czerwono)

Mr A Bokhari - 6R (pokój 9 )

Pani M Ali - 6G (pokój 3 )

Pani P. Dodhia   - 6J (pokój 4 )

Miss K Adair - 6S (pokój 2 )

Mr A Weekes - Wsparcie dla klasy 6

Pani J Ash - klasa 6 umiejętności czytania i pisania

Mr C Best - Interwencja matematyczna

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Personel wspomagający naukę

Pani P Ahmed - klasa 3-6

Sprawa pani A - rok 3-6

Pani A Kansagra - klasa 3-6

Pani D Khimani - klasa 3-6

Pani L Kojqiqi - klasa 3-6

Pani Y Kwan - klasa 3-6

Pani S Latif - klasa 3-6

Pan T Munonyedi - klasa 3-6

Pani N Parekh - klasa 3-6

Pani J Patel - klasa 3-6

Pani S Patel - klasa 3-6

Pani S Robinson - klasa 3-6

Ms A Sharp - klasa 3-6

Pani H Sitapara - klasa 3-6

Pani D Sullivan - klasa 3-6

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Personel pomocniczy

Pani J Ash - WYŚLIJ Lider

Mrs K Trivedi - EAL & Literacy Support

Pani Serra-Segura - nauczyciel języka hiszpańskiego / pomoc w klasie 3

Pani M Strangeman - Wsparcie społeczne i emocjonalne

Pani L Guerra - nauczyciel pływania

Pani S Dobson - Asystent SMSA

Pani Z Afzal - Asystent SMSA

Pani H Asher - Asystent SMSA

Miss R Ganesh - Asystent SMSA

Pani S Khambhaita - Asystent SMSA

Pani K Madhaparia - Asystent SMSA

Pani V Rasakumary - Asystent SMSA

Pani M Umradia - Asystent SMSA

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Personel Szkoły Kształcenia Osobistego

Pan G Revri - Specjalista ds. Zachowań zwierząt domowych

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Personel administracyjny

Pan S Asher - osobisty asystent dyrektora

Pani B Robb - ekonom-administracja finansowa

Pani D. Roudette - urzędnik ds. Opieki społecznej i administracja

Mr J Vaja - ICT Network Manager (środa)

Pan P Patel - menedżer sieci teleinformatycznej / analityk danych

Pan R Norris - Nadzorca Budowy

Pan R Cyrus - Zastępca Opiekuna

bottom of page