top of page

NOOCYADA DUGSIGA

Tilmaamaha loo yaqaan Covid-19 awgeed, Naadiyada Iskuulka waa la joojiyey. Aaggan waa la cusbooneysiin doonaa markii naadiyada mar kale la heli karo.

bottom of page