top of page

OGEYSIIS GAAR AH

Sida aan u isticmaalno macluumaadkaaga
Ogeysiisyadayada asturnaanta ayaa sharxaya waxa laga filayo goorta Roe Green Junior School uu ururinayo macluumaadka shakhsiyeed. Ogaysiiskan Roe Green Junior School. Princes Avenue, Kingsbury, London, NW9 9JL waa ilaaliyaha xogta sida lagu qeexay sharciga Ilaalinta Macluumaadka.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Sarkaalkayaga ilaalinta xogta waa:
Rajesh Seedher
020 8937 2018
school.dpo@brent.gov.uk
Sarkaalka Ilaalinta Xogta, Golaha Brent, Xarunta Madaniga, Injineerro Way HA9 0FJ


Ujeeddooyinka ka shaqeynta xogtan shaqsiyeed


Macluumaadkaaga waxaa loo uruuriyay ujeedada:

 • Bixinta waxbarashada, tababarka, samafalka, iyo adeegyada taageerada waxbarashada

 • Maamulka hantida iskuulka

 • Joogtaynta xisaabaadka iyo diiwaanada dugsiga

 • Qaado lacag aruurin

 • Taageerida iyo maaraynta shaqaalaha iskuulka

 • Iskuulku wuxuu kaloo adeegsadaa nidaamyada CCTV si uu ula socdo una ururiyo sawirrada muuqaalka ah ee amniga iyo ka hortagga dembiyada

Ujeeddooyinka faahfaahsan, qaybaha dadka, qaybaha macluumaadka shakhsiga ah ee lagu shaqeynayo, cudurdaar sharci, haynta iyo wadaagga macluumaadka waxaa laga heli karaa iskuulada Diiwaanka Hawlaha Hawlaha. Nuqul waxaa laga heli karaa Sarkaalkayaga Ilaalinta Macluumaadka.


Saldhiga sharciga ah ee aan ugu adeegsano macluumaadkan


Waxaan ururinaa oo u isticmaalnaa macluumaadka hal ama dhowr ka mid ah aasaaska sharciga ee soo socda.

 • Waajibaadka sharciga - waxaan u baahannahay inaan ka shaqeyno macluumaadkaaga si aan ugu hoggaansano sharciga

 • Howlaha guud - waxaan u baahannahay inaan ka shaqeyno macluumaadkaaga si aan u fulino howsha aan ku siineyno waxbarasho

 • Qandaraaska - waxaan u baahanahay inaan uga shaqeyno macluumaadkaaga qayb ka mid ah qandaraaska sida heshiiska shaqada.

 • Oggolaansho - waxaan u baahanahay ogolaanshahaaga si aan u isticmaalno macluumaadkaaga

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Meesha aan u baahano ogolaansho si aan u isticmaalno macluumaadkaaga waxaan si cad u sheegi doonnaa markaan weydiisanno oggolaansho oo aan sharraxno sida aan uga noqon lahayn ka noqoshada oggolaanshahaaga.


Waxaan ururinaa oo u adeegsannaa qaybaha gaarka ah ee macluumaadka sababahan soo socda:

 • Hawlgalku wuxuu lagama maarmaan u yahay sababaha danta guud awgeed.


Qeybaha xogta shakhsiga ah


Qeybaha macluumaadka ee aan ka shaqeyn karno waxaa ka mid ah:

 • Magaca iyo faahfaahinta shaqsiyeed (sida magaca, lambarka ardayda gaarka ah iyo cinwaanka)

 • Qoyska, qaab nololeedka iyo duruufaha bulshada

 • Faahfaahinta dhaqaalaha

 • Faahfaahinta waxbarashada

 • Faahfaahinta shaqada

 • Diiwaanka ardayga iyo edbinta

 • Hubinta turjubaanka

 • Alaabada iyo adeegyada

 • Sawirro muuqaal ah, muuqaal shaqsiyeed iyo dhaqan

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Waxaan sidoo kale ka shaqeynaa fasallo xasaasi ah oo macluumaad ah oo ay ka mid noqon karaan:

 • Faahfaahinta caafimaadka jirka ama maskaxda

 • Isir ama asal asal ahaan

 • Diin ama caqiidooyin kale oo isku dabeecad ah

 • Xubinnimada ururka shaqaalaha

 • Nolosha galmada

 • Dembiyada iyo dembiyada la sheegay

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Waxaan ka baaraandegi karnaa macluumaadka shakhsiyeed ee ku saabsan:

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

 • Ardayda iyo ardayda

 • La taliyayaal iyo khubaro kale oo xirfadlayaal ah

 • Shaqaalaha dugsiga

 • Xubnaha guddiga dugsiga

 • Deeq bixiyeyaasha iyo deeq bixiyeyaasha

 • Alaab-qeybiyeyaal

 • Cabanayaal iyo wax weyddiiya

 • Shaqsiyaadka ay qabteen sawirada CCTV

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Meeshii loo baahdo ama loo baahdo, waxaan la wadaagi karnaa macluumaadka:

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

 • Waxbarashada, tababarka, shaqooyinka iyo meydadka baaritaanka

 • Shaqaalaha dugsiga iyo looxyada

 • Qoyska, asxaabta iyo wakiillada qofka aan nahay xogtiisa shaqsiyeed

 • Hawlaha

 • Dawlada hoose iyo tan dhexe

 • Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka

 • Ururada bulshada iyo daryeelka

 • Ciidamada booliska

 • Maxkamadaha

 • Shaqo-bixiyeyaasha hadda, kuwii hore ama kuwa mustaqbalka

 • Ururo iskaa wax u qabso iyo sadaqo

 • Saaxiibbo ganacsi iyo lataliyayaal kale oo xirfadlayaal ah

 • Alaab-qeybiyeyaal iyo adeeg bixiyeyaal

 • Ururada dhaqaalaha

 • Ururada amniga

 • Saxaafadda iyo warbaahinta

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Ma qaadan doonno go'aan gaaris otomaatig ah, oo ay ku jirto muujinta.


Kama shaqeyno macluumaadkaaga wadamada seddexaad ee ka baxsan UK ama aagga EU iyada oo aan la ilaalinaynin ilaalada u dhiganta Xeerka Badbaadinta Macluumaadka ee 1998 ama Xeerarka Ilaalinta Xogta Guud (GDPR).


Haddii aad ku guuldareysato inaad bixiso macluumaadkaaga shaqsiyeed, waxaa suuragal ah inaanan kuu soo gudbin karin adeegyo sax ah, sidoo kalena aan tallaabo ka qaadno haddii looga baahan yahay inay sidaa ku sameyso sharci ahaan.


Macluumaadka Ardayga Qaranka (NPD)


NPD-da waxaa iska leh oo maamusha Waaxda Waxbarashada waxayna ka kooban tahay macluumaad ku saabsan ardayda dhigata iskuulada England. Waxay bixisaa caddayn aad u qiimo badan oo ku saabsan waxqabadka waxbarashada si loogu wargeliyo cilmi baaris madaxbannaan, iyo sidoo kale daraasado ay soo dirtay Waaxda Waxaa loogu qabtaa qaab elektiroonig ah ujeeddooyin tirakoob. Macluumaadkan waxaa si ammaan ah looga soo ururiyey ilo kala duwan oo ay ka mid yihiin iskuulada, maamulada deegaanka iyo hay'adaha abaalmarinta bixiya.


Waxaa nalooga baahan yahay sharci ahaan, inaan siino macluumaadka ku saabsan ardaydeena DfE iyada oo qayb ka ah aruurinta xogta qaanuuneed sida tirakoobka dugsiga iyo tirakoobka sanadaha hore. Qaar ka mid ah macluumaadkan ayaa markaa lagu kaydiyaa NPD. Sharciga oggol kani waa Xeerarka Waxbarashada (Macluumaadka ku Saabsan Shakhsiyaadka Qofka ah) (England) Xeerarka 2013.


Si aad wax badan uga ogaato NPD, booqo https://www.gov.uk/government/publications/national-pupil-database-user-guide-and-supporting-information.


Waaxdu waxay la wadaagi kartaa macluumaadka ku saabsan ardaydeena NPD dhinacyada saddexaad ee sare u qaada waxbarashada ama ladnaanta carruurta England iyadoo:

 • sameynta cilmi baaris ama falanqeyn

 • soosaarka tirakoobka

 • bixinta macluumaad, talo ama tilmaan bixin

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Waaxdu waxay haysaa hawlgallo adag si loo hubiyo in qarsoodiga xogteenna la hayo oo ay jiraan kontaroolo adag oo ku saabsan helitaanka iyo isticmaalka xogta. Go'aannada ku saabsan haddii DfE ay u siidaayaan macluumaadka dhinacyada saddexaad waxay ku xiran tahay hanaan oggolaansho oo adag oo ku saleysan qiimeyn faahfaahsan oo ku saabsan:

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

 • yaa codsanaya xogta

 • ujeedada looga baahan yahay

 • heerka iyo xasaasiyadda xogta la codsaday: iyo

 • qabanqaabada meesha ku jirta si loo keydiyo loona maareeyo xogta

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Si loogu oggolaado helitaanka macluumaadka ardayda, ururradu waa inay u hoggaansamaan shuruudaha iyo xaaladaha adag ee daboolaya sirta iyo maaraynta xogta, qabanqaabada amniga iyo haynta iyo isticmaalka xogta.


Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan habka wadaagga xogta waaxda, fadlan booqo: https://www.gov.uk/guidance/data-protection-how-we-collect-and-share-research-data


Macluumaadka ku saabsan ururada ay waaxda siisay macluumaadka ardayda, (iyo mashruuc noocee ah), fadlan booqo websaydhka soo socda: https://www.gov.uk/government/publications/dfe-external-data-shares

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Si aad ula xiriirto DfE: https://www.gov.uk/contact-dfe


Xuquuqdaada


Xuquuqda shaqsiyeed ee hoos timaada sharciga ilaalinta macluumaadka.


1. Xaq u leeyahay in lagu wargeliyo

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Tani waa xaqa aad u leedahay oo ku saabsan sida xogtaada looga shaqeynayo, cidda la siinayo, ujeeddada laga leeyahay iyo wax kasta oo kale oo damaanad qaadaya xuquuqdaada. Boggan wuxuu bixiyaa soo koobitaan, 'Diiwaanka Waxqabadka Hawlaha' wuxuu bixiyaa faahfaahin dheeraad ah. Markaad bixiso macluumaad waxaan hubin doonnaa inaad haysato Ogeysiiska Asturnaanta.

2. Xaqa helitaanka

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaadkaaga shaqsiyeed iyo macluumaadka dheeriga ah ee kugu habboon. Tan waxaa loo yaqaan 'Codsiga Helitaanka Mawduuca'. Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa www.ico.org.uk. Waxaad codsan kartaa adoo u diraya Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka dugsiga.dpo@brent.gov.uk. Waa inaad jawaab ku heshaa 30 maalmood gudahood, ilaa mooyee in xilli ka duwan lagu dabaqayo sida lagu sharxay koodhka dhaqangalka Mawduuca ee ICO.


3. Xaqa sixitaanka

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Waxaad xaq u leedahay in laguu saxo macluumaadkaaga shaqsiyeed haddii uusan khaldaneyn ama uusan dhameystirnayn. Waxaad ku sameyn kartaa tan adigoo la xiriiraya aagga adeegga ee aad si toos ah uga walaacsan tahay. Haddii kale waxaad codsan kartaa adoo u diraya Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka dugsiga.dpo@brent.gov.uk


4. Xaq u leeyahay in la tirtiro

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan "Xuquuqda in la hilmaamo". Fadlan ogow inay jiraan duruufo markii aan macluumaadkaaga la tirtiri karin. Tan waxaa ka mid ah xaaladaha golaha looga baahan yahay inay ku hayaan macluumaadka ujeedooyin sharci ah iyadoo la raacayo siyaasadooda dib u celinta xogta. Waxaad codsan kartaa adoo u diraya Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka dugsiga.dpo@brent.gov.uk . Waa inaad jawaab ku heshaa 30 maalmood gudahood.

5. Xuquuqda xaddidaadda ka shaqeynta

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Waxaad xaq u leedahay inaad ka codsato kawnsalka inuu 'xayiro' ama 'cadaadiyo' ka shaqeynta macluumaadkaaga shaqsiyeed. Fadlan ogow in tani aysan quseynin inta badan howlaha golaha sababtoo ah inta badan waxaa jira waajibaad sharci ah oo ku saabsan ka shaqeynta macluumaadka.


6. Xaq u lahaanshaha xogta

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Waxaad xaq u leedahay inaad hesho oo aad dib u isticmaasho xogtaada shaqsiyeed ujeeddooyinkaaga gaarka ah. Waad codsan kartaa adoo u diraya Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka dugsiga.dpo@brent.gov.uk , ama qoraal ahaan Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka, Brent Council, Xarunta Madaniga, Injineerro Way HA9 0FJ.


7. Xaq u lahaanshaha diidmada hawlgalinta

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Waxaad xaq u leedahay inaad diido ka shaqeynta duruufaha qaarkood sida ay qortay ICO ee ah www.ico.org.uk. Waxaad codsan kartaa adoo u diraya Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka dugsiga.dpo@brent.gov.uk


8. Xuquuqda la xidhiidha go'aan qaadashada otomaatiga ah oo ay ku jiraan muuqaalka

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Waxaa jira xayiraad ku saabsan go'aamada otomaatiga ah oo ku saleysan kaliya habka otomaatiga ah iyada oo aan wax lug ah ku lahayn aadanaha. Sidoo kale waxaa jira xayiraad ku saabsan soosaarida. Waad weydiin kartaa adigoo emayl u diraya Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka ee school.dpo@brent.gov.uk .

Walaacyada ku saabsan ilaalinta xogta


Haddii aad walaac ka qabto habka aan u ururineyno ama u adeegsaneyno xogtaada shakhsi ahaaneed, waxaan kaa codsaneynaa inaad u sheegto walaacaaga 'Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka Loogu talagalay' marka hore. Haddii kale, waxaad kala xiriiri kartaa Xafiiska Wakiilka Macluumaadka https://ico.org.uk/make-a-complaint/


Waad ku soo gudbin kartaa walaacaaga adoo u diraya Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka ee school.dpo@brent.gov.uk , ama qoraal ahaan Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka, Brent Council, Xarunta Madaniga, Injineerada Way HA9 0FJ.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Halkan guji si aad u aragto Ogeysiiska Asturnaanta - Sida aan u Isticmaalno Macluumaadka Ardayda

bottom of page