top of page

HISTORIA

Këshilli i Qarkut Middlesex në vitin 1927 bleu rreth 17¾ hektarë në Bacon Lane, North Kingsbury. Një pjesë e kësaj zone ishte përvetësuar si vend për një shkollë fillore dhe pjesa tjetër po përdoret për ndërtesat e reja të Shkollës së Qarkut Kingsbury së bashku me një fushë loje.  
</s></s>
Shkolla u ndërtua nga zotërinjtë J. Laing & Son, Ltd. të Mill Hill, nga planet e përgatitura nga Arkitekti i Qarkut, Z. WT Curtis, FRIBA me një kosto prej afro 17,500.
Shkolla u hap për herë të parë si Shkolla e Gjelbër Roe më 8 Shkurt 1932. Më 11 Shtator 1933 shkolla e vogël dhe e mitur u ndanë për t'u bërë Shkolla e Foshnjave Roe Green dhe Shkolla e Jashtme e Gjelbër. Personeli në shkollën Junior përbëhej nga Kryesuesi, Z. A. Johnson dhe dhjetë ndihmës mësues.
</s></s>
bottom of page