top of page

SHKOLLAT KINGSBURY BASHKE

Duke punuar me shkolla të tjera lokale ...

</s></s>

Kingsbury Schools Together është një partneritet i shkollave lokale që punojnë së bashku për Udhëheqjen, Vlerësimin, Përfshirjen & Dërgoni si dhe zhvillimin e kurrikulës për të përfituar fëmijët lokalë me përvojat më të mira arsimore të tilla si me Kingsbury High në përmirësimin e sigurimit të PE dhe Sporteve.

</s></s>

Shkollat ​​pjesëmarrëse në partneritet janë:

</s></s>

</s></s>

Ju mund të mësoni më shumë duke vizituar faqen e internetit të KST ...

</s></s>

https://kingsburyschoolstogether.wordpress.com/

bottom of page