top of page

PERSONELI

Znj. M Loosemore - Drejtore Shefi

Znj. L Byrne - Zëvendës Kryetare

</s></s>

Z. C Best - Ndihmës Shefi

Znj. Y D'souza - Ndihmëse Kryesuese

</s></s>

Viti 3 (Udhëheqësi i Vitit me të Kuqe )

Mr P Norris - 3R (Salla 8)

Zonja J Griffiths - 3G (Salla 7)

Zonja M Harji - 3J (Salla 6)

Zonja J Edward - 3S (Salla 5)

Zonja S Segura - Mbështetja për Vitin 3

</s></s>

Viti 4 (Udhëheqësi i Vitit me të Kuqe)

Zonja S Haliti   - 4R (Salla 17)

Zonja R Da Silva - 4G (Salla 15)

Zonja H Safi - 4J (Salla 18)

Miss A Siva - 4S (Salla 16)

Znj. C Lago - Mësuese e Vitit 4

Zonja J Parkes - Mbështetja për Vitin 4

</s></s>

Viti 5 (Udhëheqësi i Vitit me të Kuqe)

Zonja Z Koren   - 5 R (Salla 14)

Miss C Lauricella - 5G (Salla 11)

Mr W Dunn - 5J (Salla 12)

Mr M Leeming - 5S (Salla 13)

Znj. L Byrne - Udhëheqëse e Vitit 5

Z. Një Javë - Viti 5 Mbështetje

Zonja Y D'souza - Ndërhyrja në Matematikë

</s></s>

Viti 6 (Udhëheqësi i Vitit me të Kuqe)

Z. A Bokhari - 6R (Salla 9 )

Znj. M Ali - 6G (Salla 3 )

Znj. P Dodhia   - 6J (Salla 4 )

Miss K Adair - 6S (Salla 2 )

Z. Një Javë - Viti 6 Mbështetje

Zonja J Ash - Shkrim-leximi i vitit 6

Z. C Best - Ndërhyrja në Matematikë

</s></s>

Stafi Mbështetës i Mësimit

Znj. P Ahmed - Viti 3 - 6

Znj Një Çështje - Viti 3 - 6

Znj. A Kansagra - Viti 3 - 6

Znj. D Khimani - Viti 3 - 6

Znj. L Kojqiqi - Viti 3 - 6

Znj. Y Kwan - Viti 3 - 6

Znj. S Latif - Viti 3 - 6

Z. T Munonyedi - Viti 3 - 6

Znj. N Parekh - Viti 3 - 6

Znj. J Patel - Viti 3 - 6

Znj. S Patel - Viti 3 - 6

Zonja S Robinson - Viti 3 - 6

Zonja A Sharp - Viti 3 - 6

Znj. H Sitapara - Viti 3 - 6

Zonja D Sullivan - Viti 3 - 6

</s></s>

Staf mbeshtetes

Znj. J Ash - DENDRGONI Udhëheqësin

Znj. K Trivedi - EAL & Mbështetje për shkrim-leximin

Zonja Serra-Segura - Mësuese Spanjolle / Mbështetje për vitin 3

Zonja M Strangeman - Mbështetje Sociale dhe Emocionale

Znj. L Guerra - Mësuese e Notit

Znj. S Dobson - Asistente e SMSA

Zonja Z Afzal - Asistente e SMSA

Znj. H Asher - Asistente e SMSA

Mis R Ganesh - Asistente e SMSA

Znj. S Khambhaita - Asistente e SMSA

Znj. K Madhaparia - Asistente e SMSA

Znj. V Rasakumary - Asistente e SMSA

Znj. M Umradia - Asistente e SMSA

</s></s>

Stafi i Shkollës për Trajnim Personal të Edukimit

Z. G Revri - Specialist i Sjelljes së PETS

</s></s>

Stafi i administratës

Z. S Asher - Asistent Personal i Mësuesit

Znj. B Robb - Administrim Financiar Bursar

Znj. D Roudette - Zyrtare dhe Administratë e Mirëqenies

Z. J Vaja - Menaxher i Rrjetit TIK (e Mart)

Z. P Patel - Menaxher i Rrjetit të TIK / Analist i të Dhënave

Z. R Norris - Mbikëqyrësi i sitit

Z. R Cyrus - Ndihmës Kujdestar

bottom of page