top of page

KOHAT AFATORE 2020-2021

Afati i vjeshtës 2020

Kthehemi në shkollë më: ​​e hënë 7 shtator 2020

Shkëputemi nga Shkolla Më: E Premte 23 Tetor 2020

</s></s>

Kthehemi në Shkollë Më: E Martë 3 Nëntor 2020

Shkëputemi nga Shkolla Më: E Enjte 17 Dhjetor 2020

</s></s>

Afati i pranverës 2021

Kthehemi në Shkollë Më: E Martë, 5 Janar 2021

Shkëputemi nga Shkolla Më: E Premte 12 Shkurt 2021

</s></s>

Kthehemi në shkollë më: ​​e hënë 22 shkurt 2021

Shkëputemi nga Shkolla Më: E Enjte 1 Prill 2021

</s></s>

Termi Veror 2021

Kthehemi në Shkollë Më: E hënë 19 Prill 2021

Shkëputemi nga Shkolla Më: E Premte 28 Maj 2021

</s></s>

Festa e Ditës së Majit: E hënë 3 maj 2021

</s></s>

Kthehemi në Shkollë Më: E Martë 8 Qershor 2021

Shkëputemi nga Shkolla Më: E Premte 23 Korrik 2021

bottom of page