top of page

PREMIUM NXUPNUPS

Shkolla Roe Green Junior do të sigurojë që financimi shtesë i Nxënësit Premium të bëjë një ndikim të rëndësishëm në arsimin dhe jetën e nxënësve që u është siguruar. Premium i Nxënësit do të sigurojë mbështetje shtesë arsimore për të përmirësuar progresin dhe për të rritur standardet e arritjeve dhe arritjeve për këta nxënës. Financimi i Nxënësit Premium do të përdoret për të ngushtuar ndryshimin midis arritjeve të këtyre nxënësve dhe pjesës tjetër të klasës së tyre.

</s></s>

bottom of page