top of page

VIZIONI YNE

Vlerat dhe etika jonë së bashku formojnë vizionin tonë për komunitetin tonë shkollor.

</s></s>

Vlerat

Në Roe Green vlerat tona janë ngulitur fort në të gjithë shkollën. Ne ndjekim vlerat Olimpike dhe Paraolimpike përmes programit tonë PSHCE, Humanities dhe RE. Politika jonë e Sjelljes u bën jehonë këtyre vlerave për të inkurajuar nxënësit tanë të ndjekin këto parime në jetën e tyre të përditshme si në shkollë, në komunitetin tonë dhe në shtëpi.

</s></s>

Vlerat Olimpike

</s></s>

</s></s>

Respekt

Përsosmëri

Miqësia

Vlerat Paraolimpike

</s></s>

</s></s>

Guximi

Vendosmëria

Frymëzimi

Barazia

</s></s>

Etosi

'Bëhu më i miri që mund të jesh'

Duke mbajtur vlerat tona të forta në qendër të gjithçkaje që bëjmë, ne inkurajojmë nxënësit dhe stafin tonë që gjithmonë të përpiqen më të mirën në gjithçka që bëjnë,

bottom of page