top of page

PREMIUMI I SPORTIT

Raporti i Shpenzimeve të Premiumit të Sporteve dhe PE 2018/19

</s></s>

Pasqyrë e Financimit

Qeveria po siguron fonde shtesë prej 320 milion £ në vit për të përmirësuar sigurimin e edukimit fizik (PE) dhe sportit në shkollat ​​fillore. Ky financim duhet të përdoret për zhvillimin e PE të shkollave dhe sportit, por mënyra e shpenzimit të saj zgjidhet nga shkolla.

</s></s>

bottom of page