top of page

FORUMI PRINDENTR

Të dashur prindër,


Ne e kemi hartuar këtë zonë posaçërisht për ju si një udhëzues i dobishëm dhe një mjet referimi.


Ne e pranojmë që si prindër të nxënësve tanë, ju luani një rol vendimtar në mbështetjen e të mësuarit të fëmijëve tuaj.

 
Ministria e Arsimit në vitin 2010 vuri në dukje se është thelbësore që të krijohen lidhje midis shtëpisë dhe shkollës; kur prindërit përfshihen në jetën e shkollës kjo ka një ndikim të drejtpërdrejtë në suksesin dhe rezultatet akademike të fëmijëve të tyre.


Në këtë fushë do të gjeni këshilla të dobishme për prindërit, lidhje, kurse dhe udhëzues video të cilët shpresojmë t'i gjeni të dobishme. Ju lutemi vazhdoni ta rishikoni këtë zonë pasi ajo do të azhurnohet vazhdimisht.

</s></s>

bottom of page