top of page

P TRRKTHYNI KIST Uebfaqe

Përkthejeni këtë faqe në internet duke ndjekur udhëzimet:

</s></s>

  • Shko te http://translate.google.com/

  • Vendosni adresën e faqes sonë të internetit (http://www.rgjs.brent.sch.uk/) në fushën e etiketuar "Përkthe një faqe në internet" .

  • Nën këtë fushë, zgjidhni anglishten nga lista e gjuhës së parë dhe gjuhën që dëshironi të përktheni nga lista e dytë.

  • Klikoni në butonin Përkthe.

bottom of page