top of page

PRINDRIT

Mirë se vini Prindërit në një faqe në internet të dedikuar për ju që të mbani gjurmët e datave, pas klubeve të shkollës, raportin e Roe Green Ofsted dhe çdo informacion tjetër jetësor që mund t'ju ndihmojë për vitin e ardhshëm.

Këtu në Roe Green Junior kuptojmë se jeni të interesuar për arsimimin e fëmijës suaj. Në funksion të kësaj, ne kemi krijuar një zonë të Informacionit të Prindërve / Kurrikulës në faqen tonë që ju të mund të përdorni burimet në lidhje me atë që fëmija juaj po mëson aktualisht në shkollë. Së bashku me këtë ne kemi bërë më të mirën tonë për të hulumtuar burime të ndryshme / lidhje të jashtme që mund të përdorni për të mbështetur fëmijën tuaj me mësimin e tij në shtëpi.

Nëse ka ndonjë gjë që ne kemi humbur ose ka informacione të mëtejshme që ju kërkoni, ju lutemi na tregoni dhe ne do të bëjmë më të mirën për ta shtuar atë për ju.

</s></s>

Për çdo çështje në lidhje me mbrojtjen jashtë orarit të shkollës, ose gjatë pushimeve shkollore, ju lutemi kontaktoni:

Ekipi i dyerve para familjes Brent: www.brent.gov.uk

Email: familyfrontdoor@brent.gov.uk

Telefoni: 020 8937 4300 - opsioni 1

bottom of page